Aktualności

Serdecznie zachęcamy do udziału w debacie „Państwa i Prawa” dot. Komisji do badania wpływów rosyjskich, która odbędzie się 9 października 2023 r. Szczegóły wydarzenia zamieszczamy poniżej. Zespół CUUE

Konferencja KNP PAN i WPIA UW, pt. „O potrzebie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ocena regulacji i praktyki stosowania przepisów po pięciu latach obowiązywania ustawy”.  W imieniu Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Prawa i Administracji…

Czytaj dalej

Niebawem ukaże się Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej w redakcji naukowej i współautorstwie prof. R. Grzeszczaka i D. Kornobis-Romanowskiej. Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej – już w zapowiedzi wydawniczej, a niebawem na półkach w księgarniach oraz w serwisie…

Czytaj dalej

W Centrum wiele się dzieje – także latem! Konferencja na Antypodach – spotkanie prawników-akademików z całego świata, zajmujących się prawem publicznym! Prof. Robert Grzeszczak i mgr Kamil Kapica uczestniczyli w międzynarodowej konferencji prawa publicznego w Uniwersytecie Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia) w dniach 3-5.07.2023…

Czytaj dalej

Zapraszamy chętnych do udziału w szkole letniej “Challenges of European Integration. Democratic Backsliding and Fragmentation in the European Union” (11-14 września 2023 r. na Uniwersytecie Lipskim w Niemczech) Jako kierownik projektu naukowego “Niemcy i Polska w zróżnicowanej Unii Europejskiej” zapraszam studentów…

Czytaj dalej

Studenci i doktoranci z CUUE (tj. z seminarium magisterskiego prof. Grzeszczaka i prof. Słok-Wódkowskiej oraz z seminarium doktorskiego prof. Grzeszczaka) spotkali się 12-15 maja 2023 w Berlinie z grupą studentów i doktorantów z Walter Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht (https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/whi/WHI ),…

Czytaj dalej

W dniu 23.05.2023 odbędzie się seminarium doktorskie, podczas którego mgr Kamil Kapica oraz mgr Paulina Perkowską przedstawią kolejno problematykę kampanii wyborczych opartych na danych (data-driven campaining) oraz wyzwań prawa autorskiego wobec rozwoju sztucznej inteligencji. Seminarium rozpocznie się o godz. 18.30…

Czytaj dalej

Tegoroczny kwiecień obfitował w liczne sukcesy zespołu Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej. Z przyjemnością informujemy, że: 1. Senat Uniwersytetu Warszawskiego, na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2023, przyjął uchwałą jednomyślną i pozytywną opinię dla Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie…

Czytaj dalej

W dniach 29-31 marca 2023 roku, dzięki środkom pozyskanym w ramach grantu „IDUB Mentor” mieliśmy okazję gościć w ramach Centrum prof. Catherine Barnard z University of Cambridge. Podczas pierwszego dnia wizyty Pani Profesor wygłosiła wykład pt. “Successes and Challenges of…

Czytaj dalej

Centrum Badań Ustroju Unii Europejskiej serdecznie zaprasza na pierwszą debatę z cyklu AIDE (Artificial Intelligence-Driven Education), poświęconej tematom sztucznej inteligencji i jej wpływu na edukację. Spotkanie odbędzie się 14 marca (poniedziałek) o godzinie 10:00–12.00 na Wydziale Nauk Ekonomicznych (ul Długa 44/50) w sali…

Czytaj dalej

10/32