CUUE na konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań XXI wieku”

CUUE na konferencji „Unia Europejska wobec wyzwań XXI wieku”

Liczna reprezentacja naszego Centrum na konferencji naukowej „Unia Europejska wobec wyzwań XXI wieku” zorganizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w niezwykle malowniczym Gródku nad Dunajcem!

Prof. Robert Grzeszczak w swoim referacie „Napędzana kryzysami – refleksje o rozwoju integracji europejskiej w XXI wieku” opowiedział o UE z perspektywy minionych oraz aktualnych kryzysów biorąc pod uwagę również pozytywne skutki ich występowania. Pan Profesor zarysował także, jaki może być potencjalny ich wpływ na przyszłość Unii.

Prof. Magdalena Słok-Wódkowska w referacie „Transformacja cyfrowa w umowach handlowych Unii Europejskiej – kopiowanie czy kształtowanie rozwiązań regulacyjnych” przedstawiła, jak UE reguluje przepływ danych w swoich umowach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem niedawno zawartych umów z Nową Zelandią oraz Japonią. Pani Profesor podjęła również próbę wskazania różnic w podejściu do tych nowych postanowień umownych pomiędzy UE a innymi państwami.

Mgr Zuzanna Choińska wystąpiła z referatem „Ochrona prywatności i bezpieczeństwa publicznego w prawie UE na przykładzie Europolu w świetle rozwoju nowych technologii”, w którym przedstawiła problematykę narastających zagrożeń dla prawa do prywatności w związku z wykorzystywaniem narzędzi technologicznych opartych na big data przez Europol. Analiza oparta była na standardach ochrony przyjętych przez ETPCz oraz TSUE.