Konferencja INP PAN pt. “20 lat minęło jak jeden dzień? Prawne aspekty członkostwa Polski w UE w dwudziestą rocznicę akcesji”

Konferencja INP PAN pt. “20 lat minęło jak jeden dzień? Prawne aspekty członkostwa Polski w UE w dwudziestą rocznicę akcesji”

W dniach 15-16 kwietnia akademicy Centrum wezmą udział w konferencji pt. “20 lat minęło jak jeden dzień? Prawne aspekty członkostwa Polski w UE w dwudziestą rocznicę akcesji”. Wydarzenie organizowane jest przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji UW.

Celem Konferencji jest stworzenie forum dyskusji nad wpływem prawa Unii Europejskiej na system prawa polskiego oraz wpływem Polski na rozwój prawa Unii Europejskiej. Ma to być okazja do dalszej integracji środowiska prawniczego wokół tematyki wpływu prawa Unii Europejskiej na stanowienie i stosowanie prawa polskiego oraz upowszechniania wiedzy na temat integracji europejskiej w Polsce.

Pierwszego dnia Konferencji prof. Robert Grzeszczak, który jest jednym z organizatorów wydarzenia, będzie moderatorem I sesji plenarnej pt. „Wpływ akcesji i prawa UE na system prawa polskiego”. Następnie Profesor weźmie udział w dyskusji poświęconej wpływowi Polski na rozwoju prawa UE, która odbędzie się podczas II sesji.

Kolejnego dnia reprezentujący Centrum doktoranci – Zuzanna Choińska (SDNS UW), Natan Waśniowski (MSD UW) oraz Adrian Wagstyl (SDNS UW) – wygłoszą referaty w sesji panelowej dotyczącej kwestii gospodarczych oraz sesji panelowej na temat zagadnień technologicznych i konsumenckich. Druga z wymienionych sesji będzie moderowana przez prof. Magdalenę Słok-Wódkowską!

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program I dnia Konferencji: link.
Program II dnia Konferencji: link.