prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2023/24

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/24

Proszę o zgłoszenie chęci do zreferowania wybranego problemu prawnego, począwszy od seminarium w dniu 17.10.2023 r. (poniżej propozycje). Zadaniem osoby referującej, oprócz omówienia wybranego orzeczenia TSUE bądź zagadnienia prawnego, jest również wskazanie szerszego kontekstu i osi rozważań (np. stosowanie Karty praw podstawowych / prawa unijnego, nakładania kar i ich wysokość, etc.).

10.10.2023 – wspólna dyskusja na temat kontroli i kompetencji UE co do przestrzegania przez państwo członkowskie wartości i zasad takich jak państwo prawne, skuteczna ochrona sądowa i niezależność sądownictwa – na kanwie wyroku TSUE z 5.06.2023 r. w sprawie C-204/21 oraz artykułów, które znajdują się na końcu strony (materiały na zajęcia). Pytania – Jak oddziałuje ten (i inne wyroki) TS na sądy polskie? Jaka powinna być reakcja władz? Problem kar za ID SN i skutek upadku zabezpieczenia z momentem wydania orzeczenia – co może stać się dalej?

17.10.2023 – ref. (…) np. na temat: Retencja danych osobowych – metadane pozyskiwane z systemów telekomunikacyjnych, wyważanie wartości, środek dowodowy w postępowaniach karnych i inne problemy. Zakres: zasady / zakres kompetencji UE i regulacja / relacja z KPP i innymi / niezgodność prawa polskiego, saga wyroków TSUE i nieskorzystanie z acte éclairé. Cel seminarium – krytyczna analiza standardów stosowania środków inwigilacji elektronicznej stosowanych w państwach demokratycznych – zarówno w obszarze inwigilacji nieukierunkowanej (włączając retencję danych), jak i inwigilacji ukierunkowanej – oraz diagnoza zagrożeń związanych z upowszechnianiem różnych nadmiarowych form gromadzenia danych oraz ich wpływu na przestrzeń praw podstawowych; dyskusja na temat konieczności i proporcjonalności ogólnego obowiązku retencji danych, w ramach której ogniskują się wszystkie problemy dotyczące stosowania środków inwigilacji elektronicznej, w tym także związane z próbą zdefiniowania granicy pomiędzy środkami nieukierunkowanymi a ukierunkowanymi oraz wyjaśnieniem, jakie standardy zabezpieczeń prawnych powinny być stosowane w przypadku wykorzystania konkretnych technik gromadzenia danych. Lektura w materiałach na zajęcia.

24.10.2023 – ref. (…) na temat:

Propozycje problemów prawnych na referaty (kolejność dowolna):

– Konsekwencje powyborcze dla sytuacji Polski w Unii Europejskiej;

– Kredyty denominowane we frankach – ochrona konsumenta i status przedsiębiorcy (banku; od początku do teraz – analiza krytyczna sądownictwa krajowego / zastosowania sądownictwa TSUE / sprawy polskie);

– Koncentracja – Polska Press: źródło 1, źródło 2, źródło 3; Agora: źródło; Nord Stream 2: źródło;

– Porozumienia ograniczające konkurencję – Polski Związek Motorowy i Ekstraliga Żużla (DOK-1/2023); Polska Liga Koszykówki (DOK-1/2022); rynek paliw – Orlen;

– Nadużycie pozycji dominującej – Poczta Polska (DOK-2/2021); PKP Cargo (DOK-5/2015);

– Przewaga kontraktowa – sprawa Jeronimo Martins (RBG – 13/2020) – aż 723 miliony kary;

– Sprawy konsumenckie – naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (ww. RBG-13/2020; Obligacje Społeczne (RŁO-3/2022), Brewe Leasing (RWR 6/2023)); stosowanie niedozwolonych postanowień umownych (DOZIK-16/2022 (Allegro – klauzule modyfikacyjne); ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (np. DOZIK-3/2023)).

Kolejne propozycje, z innych obszarów prawa, zostaną dodane niebawem.

Seminarium doktoranckie w roku akademickim 2023/24

  • 28.09.2023 – zajęcia organizacyjne;
  • 25.10.2023, godz. 20:00, Collegium Iuridicum IV, sala 114 – dyskusja o artykule Michała Piekutowskiego na temat realizacji zasady pomocniczości w unijnej polityce klimatycznej;
  • 29.11.2023, godz. 20:00, Collegium Iuridicum IV, sala 114 – dyskusja na temat „dylematu kopenhaskiego” (Copenhagen dilemma) na kanwie wyroku TSUE z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie C‑824/18 (materiały na zajęcia znajdują się na końcu strony);
  • 20.12.2023 – spotkanie świąteczne.

Od stycznia 2024 r. seminaria doktoranckie będą odbywać się we wtorki o godz. 18:30 w Collegium Iuridicum IV, w sali 114.

Materiały na zajęcia: