Seminarium CUUE-Uniwersytet Humboldtów – „The Future of European Law”

Seminarium CUUE-Uniwersytet Humboldtów – „The Future of European Law”

W dniach 26-28 kwietnia 2024 r. Centrum Badań Ustroju UE wraz berlińskim Uniwersytetem Humboldtów zorganizowało seminarium naukowe pt. „The Future of European Law”. Jego opiekunami byli prof. Robert Grzeszczak (kierownik CUUE) oraz prof. Matthias Ruffert (kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Humboldtów). Wydarzenie odbyło się w ramach cyklu “Europa-Seminar”. Tegoroczna edycja miała miejsce w Warszawie, na gruncie Wydziału Prawa i Administracji UW.

Podczas 11 paneli tematycznych biorący udział w seminarium studenci i doktoranci wygłosili ponad 25 referatów! Dotyczyły one zarówno wyzwań związanych z ochroną i przywracaniem praworządności w państwach członkowskich UE, jak i kwestii instytucjonalnych, w tym etyki i uczciwości zawodowej unijnych urzędników. Dyskusji poddano również zagadnienia takie jak relacje pomiędzy TSUE a ETPCz, transformacja energetyczna UE w obliczu wojny w Ukrainie, czy dalsze spory kompetencyjne pomiędzy UE a jej państwami członkowskimi.

Referatom i dyskusjom naukowym towarzyszyły wydarzenia kulturalne oraz wspólne kolacje, podczas których mogliśmy poznać się lepiej. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy za udział w seminarium i walne przyczynienie się do jego powodzenia!