Sympozjum „Human Rights and Science” w Berlinie

Sympozjum „Human Rights and Science” w Berlinie

W naszym Centrum wiele się dzieje! Profesor Robert Grzeszczak w dniach 20-21 marca 2024 r. reprezentował Polską Akademię Nauk podczas międzynarodowego sympozjum pt. „Human Rights and Science”, które zostało zorganizowane przez Niemiecką Akademię Nauk Leopoldina oraz norweską Academy of Science and Letters.


Tematem wiodącym sympozjum była istota praw związanych z nauką. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. związek pomiędzy prawami człowieka a wolnością akademicką czy zależność pomiędzy bezpieczeństwem badań naukowych a wolnością akademicką.


Stalowe niebo nad Berlinem sprzyjało koncentracji i dyskusjom!