Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD (…)”

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD (…)”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Od soft law do wiążących regulacji. Jak wdrażać i egzekwować CSDDD. Wnioski z funkcjonowania niemieckich i francuskich regulacji w sprawie należytej staranności dot. praw człowieka”. Jej celem jest rozpoczęcie publicznej dyskusji o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dyrektywa CSDD; Corporate Sustainability Due Dilligence Directive, CSDDD lub CS3D).

Moderatorem drugiego panelu konferencji, który dotyczy wdrażania regulacji w sprawie należytej staranności w zakresie praw człowieka na przykładzie Francji i Niemiec, będzie kierownik CUUE, prof. Robert Grzeszczak. Udział w wydarzeniu wezmą prawnicy z Polski i zagranicy!

Konferencja jest wspólną inicjatywą Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, WPiA UW i Naczelnej Rady Adwokackiej. Partnerami wydarzenia są zaś kancelaria Wardyński i Wspólnicy oraz Eversheds Sutherland.

Program konferencji: program.

Strona internetowa konferencji i formularz rejestracyjny: link.