Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska profesorem UW!

Dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska profesorem UW!

Z dumą i radością informujemy, że dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska została powołana na stanowisko profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Decyzja w niniejszej sprawie zapadła na posiedzeniu Senatu UW w dniu 31 stycznia 2024 r. Gratulujemy Pani Profesor zasłużonego awansu i życzymy dalszych sukcesów na płaszczyźnie naukowo-zawodowej!