Nowy podręcznik do prawa Unii Europejskiej już we wrześniu!

Nowy podręcznik do prawa Unii Europejskiej już we wrześniu!

We wrześniu 2022 roku ukaże się nowy podręcznik do prawa Unii Europejskiej, Wydawnictwa CH Beck, w redakcji Profesorów – prof. Jacka Barcika z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prof. Roberta Grzeszczaka.

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej” ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 15 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków akademickich prowadzących w Polsce badania nad ustrojem i prawem UE.

W 16 rozdziałach przedstawiono pełen wykład obejmujący system prawa Unii Europejskiej. Omówiono:

  • Historię integracji i jej ujęcie teoretyczne,
  • Charakter prawny, aksjologię i zasady ustrojowe Unii Europejskiej,
  • Ochronę praw człowieka w systemie integracyjnym i znaczenie obywatelstwa UE,
  • Podział kompetencji i strukturę instytucjonalną UE,
  • Źródła prawa Unii Europejskiej oraz problematykę tworzenia i stosowania prawa UE w państwach członkowskich,
  • Relację między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich i mechanizmy zapewniające skuteczność prawa unijnego,
  • Ochronę prawną zapewnianą przez Trybunał Sprawiedliwości UE,
  • Problematykę dotyczącą unijnego systemu finansowego i unii walutowej,
  • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,
  • Swobody rynku wewnętrznego UE.

Podręcznik prezentuje aktualny stan wiedzy w zakresie prawa integracji europejskiej. Przedstawiono w nim najnowsze tendencje w praktyce ustrojowej Unii Europejskiej w świetle ostatnich wyzwań, takich jak: pandemia COVID-19, brexit, kryzysy, które dotknęły UE i jej państwa, a zwłaszcza finansowy i gospodarczy, problem walki z terroryzmem, wyzwania kolejnych fal uchodźczych, zmian klimatycznych, erozji zasady praworządności w niektórych państwach, wojny w Ukrainie.

Podręcznik ukaże się już 23 września 2022 r. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, dostępną do kupienia na stronie CH Beck: https://www.ksiegarnia.beck.pl/18660-prawo-unii-europejskiej-jacek-barcik?gclid=CjwKCAjwpqCZBhAbEiwAa7pXeaMB2L6fkcRBsEN0jFNGAIX3W3nsqbiHR9DEQGdbVlqNr4iUMHzzmhoCt_oQAvD_BwE#opis

Zespół CUUE