Wyniki konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Wyniki konkursu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznym konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze parce magisterskie i doktorskie z zakresu prawa konkurencji – I nagrodę otrzymała mgr Aleksandra Kołodziejczyk, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, pod promotorstwem prof. dr hab. Roberta Grzeszczaka, za pracę dyplomową na temat „Porozumienia w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa konkurencji – droga do karteli czy niezbędny środek ochrony środowiska?”, natomiast III nagrodę otrzymał mgr Jan Siesicki, także ubiegłoroczny absolwent, za pracę za pracę pt. „Ewolucja podejścia do oceny porozumień wertykalnych z uwzględnieniem koncepcji nowelizacji VBER”, napisaną pod promotorstwem dr hab., Magdaleny Słok-Wódkowskiej. Mgr Siesiecki otrzymał także nagrodę Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Natomiast mgr Anna Latuszek, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, otrzymała wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa konkurencji UOKiK, za pracę pod promotorstwem prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka pt.: Ryzyko zaburzeń konkurencji na przykładzie pomocy państwa w sektorze lotniczym. Analiza praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej w latach 2014-2020”.