Wydarzenia CUUE na styczeń – marzec 2023. Sukcesy absolwentów i studentów

Wydarzenia CUUE na styczeń – marzec 2023. Sukcesy absolwentów i studentów

Uprzejmie informujemy, że na przełomie listopada i grudnia 2022 r. zaplanowane zostały następujące wydarzenia, organizowane przez Centrum lub odbywające się z udziałem jego członków, do udziału w których serdecznie zapraszamy!

Nadchodzące Wydarzenia:

1. 14.03.2023 r. – Pre-Seminarium pt. „The Constitutional Values of the EU

W nadchodzący wtorek zaplanowane zostało pre-seminarium nt. wartości konstytucyjnych w Unii Europejskiej. Seminarium odbędzie się w ramach przygotowań do polsko-niemieckiego seminarium o tożsamym tytule, które odbędzie się w dniach 12.05 – 15.05.2023 na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie.

2. 23.03.2023 r. – Seminarium CUUE pt. „The constitutional non-regression principle in the European Union

W dniu 23.03.2023 (czwartek) serdecznie zapraszamy do udziału w anglojęzycznym seminarium, podczas którego referat i dotychczasowe wyniki swoich badań nad tematyką Rule of Law zaprezentują Doktorantki – mgr Lena Kaiser z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (HU Berlin) oraz mgr Magdalena Kozak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW). Po przedstawieniu obu referatów przewidziana jest dyskusja.

Seminarium rozpocznie się o godz. 18.30 w s. 114 w budynku Szarej Willi, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47.

3. 29.03.2023 r. – Wykład otwarty prof. Catherine Barnard (University of Cambridge) & Seminarium

Dzięki środkom pozyskanym w ramach grantu IDUB Mentor, mamy niezwykłą okazję gościć wybitnego naukowca z University of Cambridge – prof. Catherine Barnard, która w dniu 29.03.2023 o godz. 18.30 wygłosi wykład „Challenges of EU Internal Market„. Centrum Badań Ustroju Europejskiej serdecznie zaprasza na wykład wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UW zainteresowanych prawem Unii Europejskiej.

Kolejnego dnia (30.03.2023) prof. Catherine Barnad poprowadzi seminarium pt. How to write and publish a good research paper?”.

Szczegóły dotyczące obu Wydarzeń znajdują się w odrębnej zakładce – https://cuue.wpia.uw.edu.pl/challenges-of-the-eu-internal-market-wyklad-otwarty-prof-catherine-barnard-university-of-cambridge-seminarium/

Serdecznie zachęcamy do udziału w Wydarzeniach!

Wydarzenia minione:

1. 14.01 – 15.01.2023 – Interdyscyplinarna Konferencja Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW.

W dniach 14 i 15 stycznia 2023 odbędzie się doktorancka Konferencja Interdyscyplinarna organizowana przez Szkołę Doktorską Nauk Społecznych UW.

Szczegóły Wydarzenia są dostępne na stronie: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/konferencja-interdyscyplinarna-14-15-01-2023-wydzial-geologii/ 

W konferencji wezmą udział doktoranci reprezentujący 10 dyscyplin. Prof. Robert Grzeszczak poprowadzi dyskusję w trakcie dwóch paneli podczas I dnia Konferencji. Na załączonej stronie znajdują się abstrakty wystąpień – zachęcamy do zapoznania się. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do udziału!

Harmonogram obu dni konferencji:

2. Ostatnie dni obfitowały również w liczne sukcesy absolwentów i studentów WPiA UW. Z ogromną radością informujemy, że:

  • mgr Anatol Jaśkowiec, ubiegłoroczny absolwent WPiA UW uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat polskiej polityki zagranicznej, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Praca pt. Chinese foreign direct investments in Poland: international and European law dimensions, została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej. Dotyczyła tego, w jaki sposób prawo unijne i międzynarodowe (prawo WTO i inwestycyjne) determinują ramy prawne działalności chińskich inwestorów w Polsce. Pełen wyniki konkursu są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/laureaci-edycji-2022.
  • mgr Katarzyna Skoneczna, ubiegłoroczna absolwentka WPiA UW, uzyskała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Praca pt. „Dostęp do produktów medycznych w międzynarodowym prawie własności intelektualnej„, została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Słok-Wódkowskiej. Praca dotyczyła tego, w jaki sposób można ułatwić dostęp do produktów medycznych w państwach rozwijających się w sposób zgodny z międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi prawa własności intelektualnej, w tym szczepionek przeciw COVID19. Pełne wyniki konkursu są dostępne pod adresem: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Wyniki%20konkursu%20na%20prac%C4%99%20naukow%C4%85%202022.pdf.
  • Witold Janas, student WPiA UW, wspierający organizacyjne CUUE, uzyskał Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2021/2022.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Wyróżnionym!

Zespół CUUE