Plan współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie

Plan współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie

Informujemy, że został podpisany został podpisany Plan współpracy na lata 2022 – 2024 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie.  Plan obejmuje zaakceptowany przez WPiA temat: „Deutsch-Polnische Seminare zum Europarecht” 
Koordynacja po stronie UH: Prof.  Matthias Ruffert
Koordynacja po stronie UW: Prof. Robert Grzeszczak